Święty Wojciech

Św. Wojciech

Wiara w świętych obcowanie pozwala nam spoglądać na życie wieczne z wielką nadzieją. Wierzymy, że zmarli, którzy osiągnęli zbawienie wstawiają się za tymi, których ziemska pielgrzymka jeszcze trwa.

Kościół powszechny, diecezje, parafie, stowarzyszenia, szkoły i inne instytucje często mają swoich patronów. Obranie sobie za patrona jakiegoś świętego jest często związane z kultem – który na terenie danego miejsca się rozwija – lub z jakimiś powiązaniami patrona z danym miejscem.

Przed laty, patronem archidiecezji gdańskiej został ustanowiony św. Wojciech.

Jego działalność ewangelizacyjna w X w. odbywała się m.in. na terenie dzisiejszej archidiecezji gdańskiej. Symbolem naszej archidiecezji jest Wzgórze św. Wojciecha w Gdańsku, na którym odbywa się coroczny uroczysty odpust archidiecezjalny (ponadto, w naszej archidiecezji jest także kilka parafii ku czci tego świętego). Decyzją abp. Tadeusza Wojdy datą obchodów odpustu archidiecezjalnego będzie druga niedziela maja.

Życiorys

Wojciech urodził się około roku 956 w czeskich Libicach jako jeden z siedmiu synów. Pochodził z wpływowego rodu spokrewnionego z Sasami. Jako dziecko cierpiał na liczne choroby i był blisko śmierci. Jego rodzice złożyli obietnicę, że jeśli wyzdrowieje, poświęci swoje życie służbie duchowej. Wojciech wyzdrowiał i okazało się, że ma wiele zdolności intelektualnych.

Rozpoczął naukę i w wieku dojrzałym wstąpił do zakonu. Jednak prawdziwym powołaniem Wojciecha była praca misyjna i nawracanie grzeszników. Udał się do Rzymu i próbował wstąpić do benedyktynów, ale ostatecznie powrócił do Czech, gdzie założył klasztor.

W trakcie swojego pobytu w Rzymie zdarzyło się coś, co zmieniło bieg jego życia. Zwrócił się w stronę Polski i został gorąco przyjęty przez Bolesława Chrobrego. To umożliwiło mu rozpoczęcie misji nawracania Prusów, choć nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni do nowej religii.

W rezultacie, w trakcie swojej pracy misyjnej w Prusach, Święty Wojciech został niemal od razu po swoim przybyciu przyjęty chłodno i ostatecznie zginął jako męczennik. Zmarł 23 kwietnia 997 roku.

 

Św. Wojciech