Jubileusz

ROK PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU

Zbliża się rok 2025, w którym nasza archidiecezja – jako spadkobierczyni diecezji gdańskiej – będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. Jubileusz 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej wpisze się w obchody Jubileuszu Roku Świętego 2025. Zostanie on zainaugurowany przez Papieża 24 grudnia 2024. W pobliżu tego terminu Rok Jubileuszowy zostanie zainaugurowany również przez Metropolitę Gdańskiego. Będzie obfitował w celebracje liturgiczne, pielgrzymki, spotkania formacyjne oraz wydarzenia kulturalne.

Rok święty w naszej archidiecezjalnej wspólnocie poprzedzimy rocznym przygotowaniem.

Jubileusz wiąże się z osobistym odnowieniem wiary! Służą ku temu odpowiednie wydarzenia liturgiczne, uroczystości, spotkania, odpusty i przywileje. Jednak najistotniejsza kwestia ostatecznie będzie ponownym (albo pierwszym) wyborem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to akt osobistego wyboru woli.

Papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini pisze: „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ROKU PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU

Cele przygotowania i obchodów Jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej:

  • otrzymanie darów Bożych poprzez pielgrzymowanie i możliwość uzyskiwania odpustów;
  • ożywienie wiary ludu Bożego;
  • pobudzenie duszpasterskie i ewangelizacyjne różnych środowisk naszej archidiecezji;
  • pogłębienie świadomości sakramentalnej;
  • pogłębienie świadomości o wspólnej odpowiedzialności za Kościół przez duchownych i świeckich (synodalność)
  • odkrycie bogactwa postaci św. Wojciecha i próba odkrycia charyzmatu dla naszego Kościoła w oparciu o sylwetkę Patrona.

Ramy czasowe

Rok przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Gdańskiej rozpoczniemy w I Niedzielę Adwentu – 3 grudnia 2023 r. O godz. 10:00, w oliwskiej archikatedrze, Metropolita Gdański będzie przewodniczył uroczystej Mszy św., podczas której posłani zostaną pierwsi katechiści wykształceni przez naszą archidiecezjalną Szkołę Katechistów. Na zakończenie tej liturgii, odbędzie się obrzęd wyprowadzenia relikwii św. Wojciecha z katedry. Zostaną przewiezione do pierwszej na peregrynacyjnym szlaku parafii – do sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu.

Rok przygotowań płynnie przejdzie w Rok Jubileuszu w roku duszpasterskim 2024/2025 – pod koniec adwentu 2024. Zwieńczenie obchodów przypadnie na końcówkę roku 2025, kiedy to dokładnie wypada rocznica powstania diecezji gdańskiej (30 grudnia 1925).