MODLITWA

MODLITWA do świętego Wojciecha z okazji Jubileuszu stulecia powstania archidiecezji gdańskiej

Święty Wojciechu, patronie Świętego Kościoła Gdańskiego! Jubileusz powstania naszej archidiecezji, staje się dla nas wyzwaniem do odnowy naszej wiary i zapału ewangelizacyjnego. Chcemy to uczynić pod Twoim przewodnictwem, czerpiąc przykład z Twojego ducha kapłańskiego i misyjnego. Największym pragnieniem Twojego serca było uwalnianie ludzi z niewoli grzechu, wsiewanie w ich serca prawd wiary i gromadzenie wokół Chrystusa. Nie było to łatwe zadanie, dlatego Twoje życie naznaczone było ciężkim krzyżem niezrozumienia, przeciwności i cierpienia. Wierny Chrystusowi, nie zrażałeś się trudnościami, lecz niosłeś swój krzyż, wierząc, że z niego promienieje miłość i nadzieja. Wiedziony duchem wiary przyniosłeś z dalekiej Pragi Dobrą Nowinę na naszą polską ziemię docierając aż do Gdańska. Tu, na Pomorzu, przyczyniłeś się do rozlania morza łaski udzielając chrztu, głosząc Ewangelię Chrystusową, a wreszcie składając na ołtarzu męczeństwa swoje życie.

Święty Wojciechu! Wdzięczni za pozostawione nam duchowe dobro, w obliczu zbliżającego się Jubileuszu stulecia naszej archidiecezji, prosimy cię o orędownictwo przed Bogiem w naszych modlitwach i wołaniach. Za twoim przykładem pragniemy odnowić wiarę w naszych rodzinach niosąc im Ewangelię nadziei. Wiemy, że tylko rodzina silna Bogiem będzie w stanie oprzeć się wszelkim zakusom zła i przekazać wiarę następnym pokoleniom. Mocna wiara rodziny to również fundament społeczeństwa, gdyż gwarantuje poszanowanie godności każdego człowieka, jego wolności i odmienności. Jesteśmy wreszcie przekonani, że żywa wiara rodziny, to ewangeliczny zasiew nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Święty Patronie naszej archidiecezji, otocz swoją opieką małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież, osoby samotne, chorych i starszych, a tym, którzy oddalili się od Boga, wyproś łaskę nawrócenia. Wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane, aby byli zawsze żywymi świadkami Chrystusa. Wypraszaj światło Ducha Świętego ludziom nauki i pedagogom, aby poznawana prawdę o świecie i człowieku wiernie przekazywali swoim bliźnim, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Święty Wojciechu! Wraz z Maryją, naszą ukochaną Matką i Królową, wypraszaj u Wszechmogącego Boga obfite błogosławieństwo dla Kościołą na czas Jubileuszu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Wojciech