Najważniejsze wydarzenia

 • Powołanie na terenie Wolnego Miasta Gdańska administracji apostolskiej podlegającej bezpośrednio kurii rzymskiej

  Administratorem został były biskup Rygi, Edward O’Rourke
  w skład administracji apostolskiej weszło 18 parafii z diecezji warmińskiej i 20 parafii z diecezji chełmińskiej.

 • Bulla Piusa XI erygująca diecezję gdańską

  Biskupem diecezjalnym został bp Edward O’Rourke.

 • I Synod Gdański

 • Rezygnacja bpa O’Rourkego z funkcji biskupa

  Dzieje się to na skutek nacisków nazistów
  rezygnuje on również z obywatelstwa Wolnego Miasta Gdańska i przyjmuje obywatelstwo polskie.

 • Karol Maria Splett drugim biskupem gdańskim

 • Śmierć bpa O’Rourkego w Rzymie

  Ciało sprowadzono do Gdańska i spoczęło w krypcie biskupów w katedrze.

 • Wyrok ośmiu lat więzienia dla biskupa gdańskiego

 • ks. Andrzej Wronka administratorem diecezji gdańskiej

 • Wyjazd bpa Spletta do RFN

  Dzie opiekuje się duszpastersko katolikami pochodzącymi z terenu Wolego Miasta Gdańska.

 • Śmierć bpa Spletta w Düsseldorfie

  gdzie został pochowany.

 • Wikariuszem dla diecezji gdańskiej w tym czasie jest ks. infułat Jan Cymanowski

 • Diecezję gdańską obejmuje bp Edmund Nowicki

 • Utworzenie Biskupiego Seminarium Duchownego

  (obecnie Gdańskie Seminarium Duchowne).

 • Śmierć bpa Nowickiego

  Ciało pochowano w krypcie biskupów w katedrze.

 • bp Lech Kaczmarek kolejnym gdańskim biskupem

  Za jego rządów powstają:
  Gdańskie Towarzystwo Teologiczne, Instytut Pastoralny dla Kapłanów i Biskupi Sąd Duchowny.

  Rozbudowuje seminarium.
  Z jego inicjatywy odbywa się II Synod Diecezjalny.
  Eryguje wiele parafii.

  Wspiera strajkujących robotników poprzez posyłanie im duszpasterzy.

 • ks. Kazimierz Kluz pierwszym biskupem pomocniczym

  Ginie w niejasnych okolicznościach w wypadku samochodowym.

 • ks. Tadeusz Gocłowski CM mianowany drugim biskupem pomocniczym

 • Śmierć bpa Lecha Kaczmarka

  Ciało spoczęło w krypcie biskupów w katedrze.

 • bp Tadeusz Gocłowski kolejnym biskupem diecezji gdańskiej

 • ks. Zygmunt Pawłowicz nowym biskupem pomocniczym

 • Wizyta Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie

 • Ustanowienie Metropolii Gdańskiej i podniesienie diecezji gdańskiej do rangi archidiecezji

 • Obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha i peregrynacja jego relikwii

 • wizyta Jana Pawła II w Sopocie

 • Beatyfikacja 108 męczenników II wojny światowej

  Wśród nich ks. Władysław Miegoń, ks. Marian Górecki, ks. Bronisław Komorowski, ks. Franciszek Rogaczewski i s. Alicja Kotowska.

 • III Synod Gdański

 • Nowy biskup pomocniczy dla archidiecezji gdańskiej –
  zostaje nim ks. Ryszard Kasyna

 • Drugim metropolitą gdańskim zostaje abp Sławoj Leszek Głódź

 • Śmierć bpa Zygmunta Pawłowicza

  Ciało spoczęło w krypcie biskupów w katedrze.

 • bp Ryszard Kasyna obejmuje diecezję pelplińską

 • Biskupem pomocniczym zostaje ks. Wiesław Szlachetka

 • Drugim biskupem pomocniczym zostaje ks. Zbigniew Zieliński

 • Śmierć abpa Tadeusza Gocłowskiego

  Ciało spoczęło w krypcie biskupów w katedrze.

 • bp Jacek Jezierski zostaje administratorem archidiecezji gdańskiej po emerytowanym abp. Głódziu

 • Trzecim metropolitą gdańskim zostaje abp Tadeusza Wojda SAC

 • Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński zostaje mianowany biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

 • ks. Piotr Przyborek zostaje kolejnym biskupem pomocniczym